0,00
0
0
Subtotal:  0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

AfbeeldingNaamSamenvattingPrijsKoop
Adoratie
Adoratie

Adoratie is van alle tijden. Elke religie, elk geloof draagt een element van adoratie in zich. Tegenwoordig is adoratie -misschien in een nieuw jasje- een belangrijk en significant onderdeel van onze samenleving. De adoratie van popsterren, acteurs en actrices, sporters en sportclubs, mediasterren, merken en politieke figuren is een essentiële basis van hun bestaan en het stralende ingrediënt in de marketing.
Maar wat is adoratie in haar essentie? Adoratie is de emotie van ons verlangen naar iets hogers (dan onszelf). Je kunt zeggen: adoratie is het instrument om je te verbinden met iets hogers (dan wat je tot dan toe in jezelf kunt vinden). Het doel van de adoratie is je in contact te brengen met een hoger niveau van harmonie, een hoger ideaal, een hogere werkelijkheid van liefde, waarin je je volledig kunt geven. Adoratie neemt remmingen weg en opent een pad naar het ervaren van zuiverheid en licht. Misschien zelfs extase.

De voelgel Adoratie kan je helpen je volledig te focussen op het doel van je adoratie: zuiverheid, liefde, harmonie…. Wil je jezelf even helemaal vergeten, ga dan op de bank zitten, neem Adoratie in je handen en geniet….

 39,95
Blijheid van leven
Blijheid van leven

Een verrassend anti-dotum tegen somberheid: een bijzondere schoonmaker. De blijheid voelt fris en licht en zonder reden. Een originele blijheid van leven? Het kan even duren voor uw blijheid aan de oppervlakte verschijnt als er veel lagen overheen zijn

 29,95
De Waarde van je Leven
De Waarde van je Leven

De Waarde van je Leven

 39,95
De Waarden van Emoties (buisje)
De Waarden van Emoties (buisje)

De Waarden van Emoties (buisje)

 39,95
De Waarden van Emoties (potje)
De Waarden van Emoties (potje)

De Waarden van Emoties (potje)

 39,95
Eenheid
Eenheid

Onze oorsprong ligt in de eeuwigheid van Eenheid. Toen het universum geboren werd, werd die Eenheid verdeeld in de tijd en in eindige dingen. Zo ontstonden de mogelijkheden van tegenstellingen: tussen ons en binnen onszelf. Het overwinnen van die tegenstellingen in de wereld en in onszelf brengt ons naar een toekomst van hernieuwde, maar ook bewuste Eenheid. De ondersteuning van en het contact met de oorspronkelijke Eenheid is nooit verloren gegaan, alleen naar de achtergrond verplaatst.

Bekijken we onze wereld vanuit dit perspectief dan zien we dat het er op lijkt dat de Natuur ons met klimaatverandering helpt tegenstellingen tussen landen en volken te overbruggen. Ook zien we dat de kloof tussen heel rijk en arm onacceptabel aan het worden is (68 mensen bezitten meer dan 3,6 miljard armsten tezamen). Een gegarandeerd basiskomen voor iedereen is hiervoor een goede en mooie oplossing. Met andere woorden: de wereld wordt volwassen en mensen eisen niet alleen inspraak maar ook zeggenschap, waarbij de regelmaatschappij plaats maakt voor een mensenmaatschappij volgens de menselijke maat. Centrale macht verdwijnt grotendeels om te verschuiven naar lokale macht en zeggenschap in handen komt van burgers en individuen.

Zien we die drang naar de oorspronkelijke eenheid ook terug bij de mens zelf? Je kunt zeggen dat ons grenzeloos vertrouwen in de maatschappij, vanwege schandalen, oneerlijkheid etc. aan het omslaan is naar het zoeken/vinden van vertrouwen in onszelf en in zelfredzaamheid. Onzekerheid over ons pensioen, over de sociale zekerheid en zorg, over voedselveiligheid en het groeiend probleem van verslavingen aan medicijnen, dwingen ons op zoek te gaan naar echte oplossingen en zekerheden buiten de machtsmonopolies van overheid en grote bedrijven om.

De voelgel Eenheid kan ons daarbij helpen door ons te laten observeren en ervaren vanuit de positie van onze eigen eenheid. Er is namelijk altijd een stuk/persoon in ons dat/die niet meedoet en alleen observeert zonder zich met iets te bemoeien. Die persoon kijkt naar alles vanuit de oorspronkelijke eenheid. Je herkent de werking van de voelgel als je naar boven wordt getrokken, want die persoon is gelokaliseerd boven je hoofd. Lukt het je om vanuit die persoon naar je leven te kijken, dan kun je ervaren wie je werkelijk bent (zonder tegenstellingen).

Hier is wel een waarschuwing van toepassing. Iedereen heeft tegenstellingen in zichzelf. Die tegenstellingen zijn als georganiseerde delen van je zelf die tegenover elkaar staan met een eigen wil. Die delen zullen hun functioneren en wil niet zomaar opgeven of hun zeggenschap en controle over ons inleveren. Het is zoals altijd een strijd, zowel binnen als buiten. Maar met de voelgel Eenheid is het mogelijk om afstand te nemen van die georganiseerde delen in onszelf. Daarmee verliezen ze kracht en dus controle en zeggenschap. Inzicht in ons ware zelf is het begin van het overwinnen van tegenstellingen in onszelf. Het is een ongekend avontuur, een zoektocht naar harmonie, waarbij je gevrijwaard kan worden van inmenging van buiten (door bijvoorbeeld Invloed van anderen óf door medicijnen).

 39,95
Eenheid van Tijd
Eenheid van Tijd

Deze voel-gels kunnen je in contact brengen met eeuwigheid, je eigen eeuwigheid.

Net zoals energie kan bewustzijn niet ‘verdwijnen’. Energie kan overgaan van één vorm in een andere vorm, zegt de Natuurkunde, maar energie kan niet oplossen in het Niets. Op dezelfde wijze blijven tijd en bewustzijn in de een of andere vorm bestaan.
Op aarde kennen we het fenomeen evolutie. Aan de voortdurende ontwikkeling van mens en natuur geven we de naam evolutie. Aan de buitenkant zien we dat levende wezens geboren worden, zich ontwikkelen en weer dood gaan, terwijl ze tegelijkertijd hun ontwikkeling doorgeven aan hun ‘kinderen’. In andere woorden, de collectieve ontwikkeling van de soort uit zich in meer complexe en hogere vormen van leven.
Aan de binnenkant zien we dat een individu geboren wordt in een tijdelijk lichaam dat de ouders voor hem of haar gevormd hebben. Als het lichaam stopt met leven stapt het individu uit dat leven en neemt alle bereikte perfectie mee naar het volgende leven om verder te groeien. In andere woorden, de individuele ontwikkeling uit zich in meer complexe en hogere (=meer perfecte) vormen van bewustzijn.
In onze cultuur, traditie en religies is onze focus vooral gericht op het uiterlijk, de ontwikkeling van de uiterlijke persoon in het leven van alledag. Een focus op de ontwikkeling van het innerlijk individu is onbekend en nieuw voor ons. Stellen we echter dat het waar zou kunnen zijn dat de innerlijke persoon voort bestaat, dan opent zich onmiddellijk het concept van ‘leven in eeuwigheid’, ‘bestaan in eeuwigheid’. Eeuwigheid verandert daarmee van abstract idee of mathematisch gegeven naar een werkelijkheid die in principe ervaren kan worden.
De voel-gels Eenheid van Tijd en Ontvangst werken samen om ons te helpen onszelf gevoelig te maken voor onze eeuwigheid. Ze kunnen ons begeleiden op de weg naar het ontdekken van ons eeuwig bestaan. Een bestaan met het doel van perfectie, waarin de dood een droom is waaruit je ontwaakt in een ander leven.
Er is natuurlijk heel veel meer te ervaren en te ontdekken met deze voel-gels, maar de vreugde en intensiteit van het ontdekken in zo’n innerlijk avontuur is groter wanneer je niet weet wat je kan gaan ontdekken.

Voor het volledige avontuur is het sterk aan te bevelen om beide voel-gels tegelijk te voelen en bij je te dragen.

 39,95
Erkenning
Erkenning

Wat kan de voelgel Erkenning allemaal voor je doen? Zoals elke voelgel begint de harmoniserende voelgel te werken daar waar jij bent in je ontwikkeling. Zit je in een depressie dan kan Erkenning je helpen om de zwaarte lichter te maken en uit de depressie te komen. Voel je je slachtoffer en ‘zielig’ dan kan Erkenning je helpen om je krachtiger te voelen in jezelf. Voel je je miskend en wil je niet meer meedoen, dan kan Erkenning je helpen om terug te gaan naar het gevoel een eigen leven te hebben. In het algemeen kun je zeggen dat Erkenning je dichter bij je ‘ware’ zelf kan brengen door de tegenstellingen in jezelf te verminderen. Hierdoor kun je je zelf beter voelen en ervaren. Je voelt meer rust in jezelf en met jezelf ontstaan. De druk van buiten neemt af, waardoor je zenuwen zich kunnen ontspannen. Het kan je meer zelfverzekerd maken. In dat proces wordt de buitenwereld minder belangrijk en kun je meer bezig zijn met je zelf en je welzijn.
Wil je eenvoudiger beginnen dan kun je de voelgels Blijheid van Leven of Liefde voor je Zelf proberen.

Uitgebreide achtergrond bij het onderwerp Erkenning
Erkenning is misschien wel het individuele thema van deze tijd.
De voelgel Erkenning kan daarom een uitgebreide inleiding gebruiken, want erkenning kent vele gezichten. De twee meest uitgesproken gezichten zijn ‘erkenning van binnenuit’ en ‘erkenning van buitenaf’.
Van binnenuit gezien bestaat onze persoonlijkheid uit veel verschillende delen: ‘personen’ die denken, ‘personen’ waar tegen we praten in onszelf, ‘personen’ die voelen, ‘personen’ die van alles doen. En al die delen van onze persoonlijkheid hebben hun eigen leven, hun eigen wil en eigen doel. Zelden staat alles in ons op één lijn, zelden staan alle neuzen in één richting. Elke wil heeft daarbij zijn eigen richting en een eigen mening. Maar elk deel vraagt wel om erkenning, waardering en aandacht. Dit leidt niet zelden tot innerlijke conflicten en veel onzekerheid. Het maakt dat we voortdurend met onszelf bezig zijn om elk stukje gedrag, elke gedachte en elk gevoel van/in onszelf te rechtvaardigen, om zo die kluwen van onzekerheden onder de duim te houden.
Van buitenaf, -van familie, van vrienden, van de maatschappij-, is er ook een grote behoefte aan erkenning, waardering en aandacht. We kunnen veelal onszelf zijn? Of zijn we de kleren die we dragen, zijn we wat we bezitten, zijn we onze titels, onze status, oma, opa, moeder, vader, dochter, zoon, tante, oom, nicht, neef binnen een gezin en familie? Zijn we alles bij elkaar of zijn we hoe het uitkomt bij elke situatie? Als we onszelf zijn, wie zijn we dan? Zijn we echt onszelf of zijn we de rol die we op dat moment spelen? Zijn we onszelf in de rollen of door rollen (na) te spelen? Worden we gewaardeerd voor wie we zijn, of worden we gewaardeerd voor de rol die we spelen? En tegelijkertijd: voldoen we aan de verwachtingen en aan het beeld dat men van ons heeft? Hierdoor zijn we in de buitenwereld ononderbroken zelfbewust: hoe zie ik er uit, wat denkt men van me, hoe kom ik over? We willen zelfs erkenning van al die mensen die we niet eens kennen! Onder de oppervlakte kan zich een doolhof van onzekerheden ontwikkelen.

Geen erkenning
Wat gebeurt er als we geen erkenning en waardering (denken te) krijgen voor wie we zijn of voor ons werk? Als het gaat om wie we zijn dan wacht depressie om de hoek. Depressie is zonder uitzondering gebaseerd op een gevoel van gebrek aan erkenning. Als het gaat om ons werk dan dreigt ME (chronisch vermoeidheidssyndroom) of een burn-out, waarbij de energievoorziening op slot gaat onder het motto: als ik niet gewaardeerd wordt dan doe ik niet meer mee.
Tegenwoordig spelen sociale media een groeiende rol. Berichtjes en reacties op Facebook en het aantal likes kunnen grote invloed hebben op gevoelens van erkenning. Als we ons daarbij bedenken dat 50% van de jeugd als doel heeft om via de sociale media beroemd te worden, kunnen we een ongekend aantal teleurstellingen en depressies voorspellen.
We hebben het dan nog niet over het pesten en de verspreiding van haat op de sociale media, waarbij weinigen een goed gevoel over zullen houden.
Parallel zien we een groeiende groep burgers die zich niet gehoord, niet gekend en niet gewaardeerd voelt en voor wie democratie een vals idee van inspraak en erkenning is geworden. Tegenstemmen, een vorm van ‘ik doe niet meer mee als ik me niet gehoord en niet erkend voel’, neemt ongekende vormen aan. Het gevaar van een valse erkenning van die groep is groot. Beloftes die niet waar gemaakt kunnen worden en acties die het tegenovergestelde effect hebben, liggen op de loer.

Wat zijn de oplossingen?
‘Erkenning van buitenaf’ krijgen is een heilloze onderneming. Erkenning van buitenaf is een bodemloze put, want de oorzaak, -de onzekerheden-, worden daarmee niet weggenomen. Barbara Streisand wordt gezien als de beste zangeres van/in de USA. Toch durfde zij 30 jaar lang, vanwege angst, niet op het toneel te zingen. Wij kunnen alleen zelf onzekerheden in onszelf overwinnen.
Erkenning binnen ons zelf ontstaat door harmonie in ons zelf te creëren, harmonie tussen de verschillende delen in onszelf zoals de belangrijke harmonie tussen denken en voelen. Hart-hoofd coherentie wordt het ook wel genoemd. De voelgel Erkenning kan ons op de weg zetten naar erkenning binnen ons zelf (waardoor het zoeken naar erkenning van buiten onnodig wordt).

P.S. In het boek De Ware Vrouw is veel van bovenstaande problematiek terug te vinden. Het biedt inzicht in het wezen van de toekomstige vrouw (de Ware Vrouw) en een handleiding om die toekomst in je leven te brengen en vorm te geven.

 39,95
Identiteit
Identiteit

Aan het begin van ons leven wordt onze ziel geboren in een lichaam dat wij van onze ouders hebben gekregen (samen met hun genen en DNA = karaktereigenschappen). Al gauw kan onze ziel op de achtergrond raken omdat ouders hun gift graag in hun kind terug

 39,95
Innerlijk Geluk
Innerlijk Geluk

Innerlijk geluk is het geluk van zijn, het eenvoudige oorspronkelijke geluk van te zijn, los van de tijd, zonder bagage te zweven. De voel-gel helpt je contact te maken met je innerlijk zelf, dat verborgen zelf achter de façade en drukte van het

 32,95
Innerlijk Groeien
Innerlijk Groeien

We kennen lichamelijke groei, we kennen mentale groei, we kennen de groei van ons hart, maar innerlijke groei is minder bekend.
Wat is innerlijke groei? Je kunt innerlijke groei zien als de groei van waarden in je, waarden in je aard en natuur. Waarden als goedheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, dankbaarheid. Maar je kunt innerlijke groei ook zien als de ontwikkeling van innerlijke zintuigen. Dingen voorzien, aan voelen komen, intuïtief weten, intuïtief aanvoelen, intuïtief doen, zijn eigenschappen van innerlijke zintuigen. Onze gewone zintuigen werken indirect. Alles moet eerst verwerkt worden via onze hersenen. Innerlijke zintuigen werken direct en hoeven de indrukken niet eerst te verwerken. De variatie en onzekerheid van onze gewone zintuigen is niet aanwezig bij de innerlijke zintuigen: alles is direct zeker en foutloos.

 39,95
Innerlijk Ontwaken
Innerlijk Ontwaken

Innerlijk ontwaken is het ontwaken van je lichaam. Wij hebben nauwelijks rechtstreeks contact met ons lichaam dat zijn werk in stilte doet. Wij zijn ons niet direct bewust van de behoeften van ons lichaam: we merken pas iets als het fout gaat. 

 29,95
Innerlijk Vuur - Agni
Innerlijk Vuur - Agni

Agni, de Sanskriet god van vuur, staat voor het innerlijk vuur, de zoeker in ons, de avonturier, de held, de beschermer en de vernieuwer. Het is het vuur van onze ziel, het oorspronkelijke vuur in onze ziel dat nooit dooft en nooit zal doven. Het vuur dat blijft branden en disharmonie, conflicten en problemen transformeert tot harmonie, schoonheid en stilte.
Het leven van onze ziel is een zoektocht naar waarheid, waarden en werkelijkheid, naar vernieuwing en groei en bewustzijn. Het is een avontuur naar het onbekende, naar iets hogers dan we tot nu toe hebben ervaren: een grotere vrijheid misschien, of een hoger geluk, meer stabiliteit en daadkracht, een wijdser of intenser leven in een groeiende harmonie en eenheid?

De voelgel Innerlijk vuur – Agni helpt je om je innerlijk vuur te ontdekken en te ervaren. Daarbij helpt Agni je meer avontuurlijk, meer heldhaftig, maar ook kalmer te worden. Door Agni durf je meer en ben je beter in staat je problemen te overwinnen. Daarom is Agni een uitkomst voor iedereen die wil groeien in zichzelf (en niet weet hoe).
Voor kinderen die gepest worden is het een natuurlijke beschermer als zij Agni bij zich dragen (het maakt je in gevoel groter).
Voor avonturiers en gamers kan Agni een openbaring zijn.

 39,95
Innerlijke Healing
Innerlijke Healing

Lichamelijke genezing en healing kennen we allemaal. Je neemt een pilletje of capsule en je geneest of de symptomen van je aandoening worden chronisch onderdrukt *. We weten ook dat veel aandoeningen en gebreken psycho-somatisch zijn; wat iets betekent

 39,95
Innerlijke Kracht
Innerlijke Kracht

We zoeken de oplossing voor onze problemen vaak buiten onszelf: bij familie of vrienden, bij experts en hulpverleners, bij instituties, bij de maatschappij of de politiek. Maar dat maakt ons wel afhankelijk en niet altijd zekerder van onze zaak. De vraag is dan of we de oplossing niet beter bij onszelf kunnen zoeken. Dingen op eigen kracht doen is altijd beter en je staat daardoor veel minder zwak :-). De meesten onder ons onderschatten eigen kracht en eigen kunnen als er te weinig en te zelden beroep op wordt gedaan. Oefening baart kunst, zegt het spreekwoord.

Kies je voor eigen kracht dan kan de voelgel Innerlijke Kracht je helpen om alles in je leven beter aan te kunnen en in alles sterker te staan. Met de voelgel kun je ervaren hoe je innerlijke kracht groeit in kalmte en intensiteit. Het verfrist als het ware wie je bent en laat je voelen dat je leeft. Voor je iets gaat doen, ga even zitten met de voelgel in je handen en je zult je anders voelen en het beter doen dan gewoonlijk.

 39,95
Innerlijke Moed
Innerlijke Moed

Innerlijke moed is de moed jezelf te willen zijn, te kunnen zijn, voor jezelf op te komen.

Naar buiten toe spelen we vaak een rol: als vader of moeder, van zus of broer, van vriend of vriendin, van baas of werknemer etc. Maar wanneer kunnen we

 39,95
Innerlijke Ontdekking
Innerlijke Ontdekking

Hou de voel-gel Innerlijke Ontdekking vast, sluit je ogen en laat je meevoeren naar je innerlijk, in een innerlijk avontuur.

In de uiterlijke wereld is vrijwel alles ontdekt en vastgelegd. De innerlijke werelden zijn voor de meesten onder ons e

 39,95
Innerlijke Stilte - Purusha
Innerlijke Stilte - Purusha

Uiterlijke stilte is fijn en weldadig en kun je ervaren in de natuur of met een goede isolatie en oordopjes. Innerlijke stilte is echter uiterst zeldzaam en uiterst moeilijk te bewerkstelligen. Normaal gesproken is een yoga-beoefening van jaren nodig om ons hoofd tijdens meditatie wat stiller te krijgen. Controle over onze gedachten is voor velen van ons een onhaalbaar doel gebleken, om maar niet te spreken van het ideaal van het stoppen van al onze gedachten. Elke gedachte lijkt een volgende gedachte op te roepen en voor je het weet zit je in een gedachtentrein of in een carrousel van gedachten.
In Yoga leren we dat gedachten van buiten komen en je hoofd als een zeef is waar ‘jouw’ gedachten doorheen komen. Door gedachtengroepen te weigeren kunnen we het aantal gaatjes reduceren en wordt ons hoofd stiller omdat carrousels van gedachten niet meer geactiveerd worden. Maar het blijft een lang proces en vraagt veel oefening.

De voelgel Innerlijke Stilte kan je echter helpen om dat lange proces in te korten en de gedachtentreinen te stoppen voor ze beginnen door een innerlijke stilte in jezelf te activeren.
Enige uitleg kan helpen het te begrijpen. Wij leven aan de oppervlakte van ons wezen, van wat we onszelf noemen. Een oppervlakte waar onze gedachten en gevoelens op geprojecteerd worden zodat wij ze kunnen ervaren en onszelf kunnen ervaren. Door opvoeding en onderwijs wordt ons geleerd enige controle over onze gedachten en gevoelens te krijgen, maar het blijft dat volledige controle voor vrijwel niemand haalbaar is. Op dezelfde manier als dat wij geen bewuste toegang hebben tot lichamelijke processen, zijn we ons onvolledig bewust van welke willen onze gedachten en gevoelens sturen. Wat nu als er een innerlijk bestaat dat alles in ons observeert? Een innerlijk dat alles ondersteunt, net zoals het innerlijk van ons lichaam alle lichamelijk processen ondersteunt. Het is dan een innerlijk dat weet.
De voelgel Innerlijke Stilte kan je helpen om dat innerlijk te ervaren. Dat innerlijk, dat in Yoga de Purusha wordt genoemd, is ons innerlijk zelf dat observeert en ondersteunt, maar tegelijkertijd alles zijn/haar eigen gang laat gaan. Het is echter zo dat als ons innerlijk de ondersteuning van iets terugtrekt of intrekt, dat dat iets geen levensvatbaarheid meer heeft en uit ons leven zal verdwijnen. Je kunt daarom zeggen dat de voelgel Innerlijke Stilte je een innerlijke wil kan geven waardoor je kunt gaan kiezen wie je wilt zijn.

 39,95
Integriteit
Integriteit

Eenmalige actie! Twee potjes voor de prijs van 1. Elk potje heeft een halve dosering, vanwege productiefout. Wat is integriteit eigenlijk? Integer overkomen naar de buitenwereld? Eerlijk en betrouwbaar in het leven staan? Stabiel en ev

 39,95
Jasmijn voor Lichtheid en Zuiverheid
Jasmijn voor Lichtheid en Zuiverheid
Jasmijn staat voor puurheid, zuiverheid en transparantie. Essentieel voor harmonie en eenheid in ons zelf. Jasmijn voor licht en zuiverheid kan je geborgenheid geven in een witte wereld van rust in je zelf. Het kan er voor zorgen dat alles even buite

 32,95
Je Innerlijk Voelen?
Je Innerlijk Voelen?

Je Innerlijk Voelen?

 49,95
Jezelf Overstijgen
Jezelf Overstijgen

Ken je mooiere momenten in je leven dan toen je jezelf oversteeg? Toen je ontdekte dat er meer in je zat dan je ervoor dacht? Je een ander beeld van jezelf kreeg? Je een andere toekomst voor je zag? Jezelf bevrijdde van oude structuren, oude patronen, die opeens niet nodig waren en je misschien wel een nieuwe basis gaf? Misschien voelde je wel alsof je opnieuw geboren werd?
Jezelf overstijgen is niet iets waar je regelmatig over denkt. Maar is het niet noodzakelijk om meer, zelfs alles uit je leven te halen?

De voelgel Jezelf Overstijgen helpt je bij zo’n gedachte. Het helpt je barrières in jezelf te overwinnen, onmogelijkheden mogelijk te maken en te voelen dat een nieuw leven op je wacht (in jezelf).

 39,95
Lichtheid van leven - buisje
Lichtheid van leven - buisje

Lichtheid van Leven neem je in de hand als je even uit je drukke, gehaaste, gestresste of gespannen leven wilt opstijgen. Even los en vrij van gedachten, gevoelens, zorgen in een weldadige lichtheid verblijven.

 49,95
Lichtheid van leven - potje
Lichtheid van leven - potje

Lichtheid van Leven neem je in de hand als je even uit je drukke, gehaaste, gestresste of gespannen leven wilt opstijgen. Even los en vrij van gedachten, gevoelens, zorgen in een weldadige lichtheid verblijven.

 49,95
Liefde voor je zelf
Liefde voor je zelf

Lieflijkheid, misschien wel van lang geleden toen je nog niet iets hoefde te zijn en je vrij en blij met je zelf voelde, is wat deze voelgel lijkt op te roepen. Lieflijkheid in en voor je zelf. Als je wilt leren lief te zijn voor je zelf, uit het patr

 29,95
Moeder's Droom
Moeder's Droom

Moeder’s Droom en Moeder’s Healing
We waren rond de 15 jaar en op zoek naar ons zelf, onze identiteit. We gingen aan de slag en bouwden en sleutelden aan onze ‘ik’-constructie en bleven hem -jaar in jaar uit- verder optuigen.

 39,95
Moeder's Healing
Moeder's Healing

Moeder’s Droom en Moeder’s Healing
We waren rond de 15 jaar en op zoek naar ons zelf, onze identiteit. We gingen aan de slag en bouwden en sleutelden aan onze ‘ik’-constructie en bleven hem -jaar in jaar uit- verder optuigen. Maar nu

 39,95
Ontdek Innerlijke Harmonie
Ontdek Innerlijke Harmonie

Als dingen op hun plek vallen is er harmonie. Als er geen wrijving, geen weerstand, geen conflicten, geen tegenstellingen zijn dan is er harmonie. Innerlijke en uiterlijke tegenstellingen scheppen spanning door disharmonie. Harmonie ontspant en is de&l

 29,95
Ontdek Innerlijke Vrijheid
Ontdek Innerlijke Vrijheid

Wij mensen zijn gewoonte dieren. Met gewoontes halen we stabiliteit en structuur in ons leven. Op hun beurt geven ze daarmee een gevoel van zekerh

 39,95
Ontspannen zenuwen
Ontspannen zenuwen

Volle zenuwen, vol van spanning en (werk)stress, kwaadheid of onmacht, krijg je moeilijk leeg. Het kan dagen duren en als het chronisch wordt kun je zo tegen een zogenoemde burn-out oplopen wanneer je zenuwen breken.

Deze voel-gel kan je helpen

 29,95
Ontvangst
Ontvangst

Deze voel-gels kunnen je in contact brengen met eeuwigheid, je eigen eeuwigheid. Net zoals energie kan bewustzijn niet ‘verdwijnen’. Energie kan overgaan van één vorm in een andere vorm, zegt de Natuurkunde, maar energie kan niet oploss

 39,95
Open Hart - buisje
Open Hart - buisje

Open Hart

 39,95
Open Hart - potje
Open Hart - potje

Open Hart

 39,95
Open je Toekomst potje en buisje
Open je Toekomst - buisje

Klik hier voor: Open je Toekomst – in een buisje / Open je Toekomst – in een potje

Een Open Toekomst voor jezelf

We leven in een tijd van grote overgangen. De pandemie heeft ons leven en onze maatschappij wakker geschud en onze toekomst onzeker gemaakt. Scherpe koerswijzigingen zijn noodzakelijk geworden daar waar eerder geen mogelijkheden bestonden en weerstanden onoverbrugbaar leken.
De grote vraag bij velen is geworden: zijn we nog wel veilig in onze omgeving? Economie ten koste van volksgezondheid en de zorg, economie ten koste van de natuur en het klimaat om ons heen, economie ten koste van onderwijs, zijn onhoudbare standpunten in de politiek geworden. Opeens is de economie niet meer de bepalende factor in besluiten. We moeten met z’n allen een andere toekomst creëren waarin we veilig zijn en waar we niet alleen achter de feiten kunnen aanlopen omdat we onvoorbereid zijn en zonder visie.
Een Open Toekomst is het antwoord, niet nog meer regels, niet nog meer beperkingen, niet nog meer uitstel en tijdverlies. De toekomst ligt niet in nog meer betutteling en beperkingen, maar in meer keuzevrijheid en meer eigen verantwoordelijkheden. Niet in proberen het oude systeem met steeds meer averechtse middelen in stand te houden, maar een nieuw systeem gebouwd op menselijkheid en menselijke maat en waarden.
Alles om ons heen is in een exponentiële versnelling terecht gekomen en daar moeten we gebruik van maken. Niet onvermijdelijke ontwikkelingen remmen, maar juist omarmen en op voet van oorlog implementeren. ‘Kan niet’ moet niet meer geaccepteerd worden als antwoord. ‘Hoe’ en ‘hoe wel’ zijn de vragen naar oplossingen.

Onze nieuwe voelgel Open Toekomst is een voelgel die je helpt je open te stellen voor een toekomst die niet beperkend werkt in je leven. Zonder angst, zonder onzekerheid, zonder dwang, maar een open deur naar vrijheid in je leven en je zijn.
De voelgel kan je helpen los te komen van vaste denkpatronen, van geobsedeerde (negatieve) gevoelens en angsten, en van vastgeroeste gewoonten, zodat je kunt kijken naar je eigen leven met open vizier naar de ongekende mogelijkheden.
Niet heel ver in de toekomst zullen we nog een leven hebben van 40 jaar na onze pensionering. En de meeste jaren ervan in gezondheid en fit. We kunnen ons voorbereiden voor een toekomst waarin we nauwelijks hoeven te stoppen met onszelf te ontwikkelen.
Die toekomst is van ons en wij kunnen die toekomst in ons leven meer vormgeven dan we nu denken en willen ?.

 39,95
Open je Toekomst potje en buisje
Open je Toekomst - potje

Klik hier voor: Open je Toekomst – in een buisje / Open je Toekomst – in een potje

Een Open Toekomst voor jezelf

We leven in een tijd van grote overgangen. De pandemie heeft ons leven en onze maatschappij wakker geschud en onze toekomst onzeker gemaakt. Scherpe koerswijzigingen zijn noodzakelijk geworden daar waar eerder geen mogelijkheden bestonden en weerstanden onoverbrugbaar leken.
De grote vraag bij velen is geworden: zijn we nog wel veilig in onze omgeving? Economie ten koste van volksgezondheid en de zorg, economie ten koste van de natuur en het klimaat om ons heen, economie ten koste van onderwijs, zijn onhoudbare standpunten in de politiek geworden. Opeens is de economie niet meer de bepalende factor in besluiten. We moeten met z’n allen een andere toekomst creëren waarin we veilig zijn en waar we niet alleen achter de feiten kunnen aanlopen omdat we onvoorbereid zijn en zonder visie.
Een Open Toekomst is het antwoord, niet nog meer regels, niet nog meer beperkingen, niet nog meer uitstel en tijdverlies. De toekomst ligt niet in nog meer betutteling en beperkingen, maar in meer keuzevrijheid en meer eigen verantwoordelijkheden. Niet in proberen het oude systeem met steeds meer averechtse middelen in stand te houden, maar een nieuw systeem gebouwd op menselijkheid en menselijke maat en waarden.
Alles om ons heen is in een exponentiële versnelling terecht gekomen en daar moeten we gebruik van maken. Niet onvermijdelijke ontwikkelingen remmen, maar juist omarmen en op voet van oorlog implementeren. ‘Kan niet’ moet niet meer geaccepteerd worden als antwoord. ‘Hoe’ en ‘hoe wel’ zijn de vragen naar oplossingen.

Onze nieuwe voelgel Open Toekomst is een voelgel die je helpt je open te stellen voor een toekomst die niet beperkend werkt in je leven. Zonder angst, zonder onzekerheid, zonder dwang, maar een open deur naar vrijheid in je leven en je zijn.
De voelgel kan je helpen los te komen van vaste denkpatronen, van geobsedeerde (negatieve) gevoelens en angsten, en van vastgeroeste gewoonten, zodat je kunt kijken naar je eigen leven met open vizier naar de ongekende mogelijkheden.
Niet heel ver in de toekomst zullen we nog een leven hebben van 40 jaar na onze pensionering. En de meeste jaren ervan in gezondheid en fit. We kunnen ons voorbereiden voor een toekomst waarin we nauwelijks hoeven te stoppen met onszelf te ontwikkelen.
Die toekomst is van ons en wij kunnen die toekomst in ons leven meer vormgeven dan we nu denken en willen ?.

 39,95
Parijse Lente
Parijse Lente

Parijse Lente….verfrissende romantiek en een nieuw begin in de stad van licht, schoonheid en kunst.
Maar de Parijse Lente staat ook voor mei 1968 en het studentenprotest dat het einde van een tijdperk inluidde, de bevrijding van oude structuren, het breken van oude machtsverhoudingen en een opening naar een betrouwbare toekomst voor het individu.

 39,95
Tijd
Tijd

De essentiële oliën en absoluuts in de voel-gel Tijdzijn afgestemd om:

  • Tijd tot je vriend te maken
  • Synchroniciteit  tussen jou en je omgeving te ervaren en beleven
  • Je bewust te maken dat je</li
 39,95
Vreugde
Vreugde

De vreugde van leven: zonder reden een grote glimlach op je gezicht, die blijft. Ongecompliceerd, origineel en gedachteloos. Met die vreugde in de hand kunnen we ontdekken waar in ons leven we ons zelf in de steek hebben gelaten en die originele levens

 39,95
Vriendschap
Vriendschap

De ware vriendschap is de vriendschap met ons zelf. Het is een enorme bron van zelfacceptatie,  goede wil, empathie en vriendelijkheid. Vriendschap met je zelf betekent het uitbannen en niet toelaten van disharmonie, irritatie, onzekerheid en onte

 39,95
Vrijheid
Vrijheid

Filosofisch gezien opent deze voel-gel een droomgebied in ons zelf. We dromen allemaal van de vrijheid van een vrije wil. Los te kunnen komen van al de beperkingen in ons dagelijkse leven. Niet voortdurend tegen muren aan te praten en te lopen. Niet ge

 39,95
Yoga
Yoga

Yoga staat voor versnelde bewustwording en speciaal voor bewustwording van je uiterlijk zelf, je innerlijk zelf en je hoger zelf en de wisselwerking tussen de vele delen van je zelf. Bewustwording gaat samen met controle: een uitbreiding van bewustword

 29,95
Zekerheid
Zekerheid

We leven in een wereld van onzekerheid. Weinig in ons leven is zeker. We zijn slaven van het lot en ‘overgeleverd aan de goden’. Wij zijn voortdurend op zoek naar zekerheid en naar permanentie (onvergankelijkheid heette dat vroeger). Maar die zoektocht speelt zich in ons leven af in de tijd en juist die tijd brengt per definitie verandering met zich mee.

 39,95
Zelfontdekking
Zelfontdekking

De zin van het leven begint bij de zin van ons eigen leven. Ons leven is voornamelijk een uiterlijk leven waarin we de zin van ons leven proberen te vinden. Maar veel meer dan een uiterlijk persoon zijn we voor onszelf een persoon van gedachten, emotie

 39,95