Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Veilig en vertrouwd

Kopen bij wierook.nl is eenvoudig en duidelijk.
Zoals u hieronder kunt lezen maken de spelregels kopen via internet even vertrouwd als kopen in de winkel. Hierbij is het Nederlands recht van toepassing en dat houdt in, dat u omgeven bent met de nodige garanties. 

Levering? Zo spoedig mogelijk!

Uw internetbestelling komt zo snel mogelijk naar u toe. Als u tijdens het bestelproces het formulier volledig en correct heeft ingevuld, sturen wij uw bestelling dezelfde werkdag op, mits u voor 12:00 ‘s ochtends heeft besteld; anders wordt uw bestelling de volgende werkdag opgestuurd. Een bericht met Track&Trace wordt naar uw email-adres verzonden, zodat u uw pakketje kunt volgen. Leveringen vinden plaats op het door de koper opgegeven adres.  Zijn artikelen niet op voorraad dan krijgt u daar zo snel mogelijk bericht van. Wilt u om die reden de koop ongedaan maken, dan stort wierook.nl het door u betaalde bedrag binnen enkele dagen volledig terug. 

Betalen via internet

 Bij aankopen via deze website weet u precies wat u koopt en wat u daarvoor betaalt. De prijs die bij het artikel vermeld staat, is net als in de winkel een prijs in euro en inclusief BTW. Aan eventuele typefouten kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld. Voor een overzicht van de verzendkosten gaat u naar Klantenservice > Verzending en verzendkosten. De klant is verplicht het factuur bedrag vooraf te voldoen. De factuur ontvangt u via de email en is tevens bij de bestelde artikelen gedaan. Bewaart u deze goed voor het geval u iets wilt terugsturen of ruilen en dergelijke. Administratieve fouten worden zo snel mogelijk na ontvangst van uw klacht, gecorrigeerd.

Niet goed- geld terug

Is het artikel of bestelling bij aflevering niet compleet, dan wordt voor vervanging of voor nalevering van het ontbrekende onderdeel gezorgd. De kosten daarvan zijn voor rekening van wierook.nl. Voorwaarde is echter wel dat de klacht waarom het gaat zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen gemeld is.
Heeft u twijfels over de kwaliteit van het artikel, meldt u dat eerst via email ( shop @ wierook.nl) voor u het product in (beschadigde) verpakking terugstuurt.
Retourbetalingen vinden zo spoedig mogelijk plaats, maar in ieder geval binnen 14 dagen.

Bedenktijd

Wettelijk is het zo geregeld, dat u na ontvangst van de “op afstand” gekochte goederen een bedenktijd krijgt van 14 dagen. Wilt u het product retourneren dan dient u ons binnen deze 14 dagen in te lichten. Retourneer de bestelling (of een deel daarvan) dan binnen 28 dagen na ontvangst van uw bestelling. Opgaaf van redenen is daarbij niet nodig.Gebruik hiervoor het retourformulier of mail ons met de benodigde gegevens die u op het retourformulier vindt (het retourformulier vindt u hier)
Voorwaarden zijn wel:

 • dat u de originele factuur meestuurt,
 • het artikel mag niet gebruikt zijn,
 • het artikel mag niet beschadigd zijn
 • moet nog in de originele verpakking zitten,
 • een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn.

Na ontvangst van de retourzending ontvangt u het totale aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) uiterlijk binnen 14 dagen terug.

Let op! Bij retourzending zijn de verzendkosten voor uw rekening.
Voor een zending die onvolledig bij u wordt afgeleverd, gelden andere regels. Kijk daarvoor onder “Niet goed – geld terug”.

Klachtenregeling

 • Wierook.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij wierook.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij wierook.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de wierook.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot wierook.nl. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel wierook.nl als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van wierook.nl niet op, tenzij wierook.nl schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door wierook.nl, zal wierook.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Privacy gegarandeerd

Namen of adressen zullen op geen enkele manier door onze leveranciers worden gebruikt. Namen of adressen zullen op geen enkele manier doorgegeven worden aan derden. Wij noteren uw naam en adres alleen voor het eigen klantenbestand en eventueel nieuwsbrieven of aankondigingen.