Spirit en Spirituele Geuren 

Onze nieuwe Spirituele Geuren roepen de vraag op:
wat is Spirit en wat is spiritualiteit?

Maar eerst beginnen we met de vraag: wat is wierook en waar dient wierook toe?

Wierook

Wierook wordt al meer dan 5000 jaar gebruikt als offer aan de goden. De verwachting is dat het wierookoffer de goden gunstig zal stemmen en zij de gebeden aan hen gericht, vol wensen en verlangens, zullen vervullen.
Maar het oorspronkelijke doel van het offer gaat verder dan gekleurde verlangens en getraande wensen. Het hogere doel waar wierook voor staat is een doel in bewustzijn. Wierook is namelijk het symbool van geven. Geven van je zelf en het opgeven van je ego om in contact te kunnen komen met een hoger bewustzijn dan ons huidige bewustzijn. Een hoger bewustzijn staat altijd voor vrijheid en bevrijding. Bevrijding van de gedachten-terreur in het hoofd of onafhankelijkheid van ongewenste gevoelens uit de onderbuik of bevrijding van hartepijn.
Het zijn de goden die je hulp kunnen bieden om je uit je zelf te bevrijden. Zij leven in hun godenwereld, wat een spirituele wereld is. Het is zelfs de hoogste spirituele wereld waarmee contact mogelijk is. De goden leven daar en zijn er voor het goed van onze wereld en zijn onlosmakelijk met de aarde en het lot van mensen verbonden.

Dan komen we nu bij het onderwerp spirit en spiritualiteit.

Spirit

Wat is spirit, wat is spiritualiteit, waar zijn de spirituele werelden en hoe bereik je ze?
We beginnen bij onze wereld van tegenstellingen. Een wereld vol onwetendheid en onvermogen in alles geregeerd door tegenstellingen. Tegenstellingen binnen en buiten waaraan we niet kunnen ontsnappen. Binnen kennen we ons hoofd gestuurd door gedachten, een hart vol betekenisvolle emoties, onze onderbuik met onuitroeibare foute reacties en een lichaam waar we nauwelijks toegang toe hebben en waar we geen directe zeggenschap over hebben. Het zijn 3 werelden die in ons mensen samenkomen: de mentale wereld, de wereld van dagelijks leven en de fysieke wereld van ons lichaam. Controle over die 3 werelden tegelijkertijd en eenheid en harmonie tussen de 3 werelden zijn ver te zoeken.
Ook buiten onszelf zijn de tegenstellingen ingrijpend, zelfs overweldigend. Dag staat tegenover nacht, geboorte tegenover dood, familie tegenover 8 miljard onbekenden, geven tegenover nemen, geld tegenover armoede, macht tegenover slavenij en we tegelijkertijd overgeleverd zijn aan de wisselvalligheden van regering, economie, de tijd(geest) en ons lot. Voorspelbaarheid en zekerheid schitteren door afwezigheid.
Tegenover onze wereld van tegenstellingen staat de spirit die eenheid vertegenwoordigd en voorkomt dat het universum en daarmee onze aarde uiteen valt. Het is de reden waarom de grondslag onder ons bestaan eenheid moet zijn, een spirituele eenheid zonder absolute tegenstellingen. Het volgt dat ons universum vol tegenstellingen uit een eenheid ontstaan is en het leidende principe in het bestaan van de aarde evolutieteug naar eenheid moet zijn. Een zich steeds versnellende evolutie van materie, naar leven, naar de mens, gedurende 14 miljard jaar. Het is bijzonder te observeren en te beseffen dat het een evolutie in bewustzijn is, waar elke volgende stap een bevrijdende stap in bewustzijn betekent. Eerst wordt leven bevrijd uit materie met planten en dieren als gevolg en daarna het mentale bewustzijn bevrijd uit dieren. Mentaal bewustzijn is de eerste vorm van zelf-bewustzijn waar we bewust zijn van onszelf. Dit roept de vraag op wat de volgende stap in de menselijke evolutie zal zijn. Welke volgende bevrijding wacht ons?

De volgende stap: overwinnen of overstijgen van tegenstellingen?

Zou het kunnen zijn dat de volgende stap in onze evolutie de terugkeer naar eenheid, spirituele eenheid, is? Als we naar de geschiedenis van de laatste eeuw kijken dan is daar veel voor te zeggen. De Verenigde Naties, de EU, de wereldeconomie, internet, streaming diensten, zelfs migratie zijn fenomenen die niet van het concept eenheid weg te denken zijn. Klimaat verandering, natuur en milieu, corona, energie en verduurzaming zijn fenomenen waar samenwerking een absolute noodzaak is om de problemen op te kunnen lossen. Daar vanuit gezien: is het zo dat het fenomeen tegenstelling aan het begin van haar einde staat? Dat als wij willen overleven wij onze tegenstellingen moeten overwinnen en overstijgen? De tegenstellingen in onszelf en de tegenstellingen tussen ons mensen?

Spiritualiteit

We kunnen verwachten, gezien alles, dat de grote sprong voorwaarts in onze evolutie bij spiritualiteit ligt. Harmonie en eenheid scheppen in onszelf en in de wereld om ons heen. ‘Verander de wereld en begin bij je zelf’ is een oude waarheid die nu nog meer van toepassing is. Maar hoe ziet dat er uit: harmonie en eenheid in jezelf scheppen door de tegenstellingen in onszelf te overstijgen? Het begint met de eerste stap: onze gedachten tot rust brengen en ons hoofd stil zetten. Tijdens het proces van stilzetten worden alle tegenstellingen in ons hoofd opgelost (zonder tegenstellingen is er niets om over na te denken). Tijdens dat proces van het hoofd stilzetten kan ook een begin worden gemaakt met de moeilijkste stap: al je reacties naar de wereld stilzetten. Het is logisch dat in een stille onderbuik de tegenstelling kanten van haat en leugen, jaloezie en afgunst, depressie en kwaadheid, machteloosheid en ontevredenheid enz het leven hebben verlaten. Het grote gevolg, wanneer we ons hoofd en ons gevoel stilzetten, is dat spiritualiteit ons leven binnenkomt en plaats neemt in de stiltes van ons hoofd en van onze (onder)buik. Het leidende principe in ons leven is dan spirit geworden en manifesteert een leven zonder tegenstellingen. We kunnen ons gemakkelijk voorstellen dat als het principe van actie en reactie niet meer werkzaam is in ons leven, dat de wereld om ons heen ook in stappen tot rust komt en harmonie wordt uitgestraald die wereld in.

Spirituele Geuren

Tegenstellingen in ons zelf overwinnen en overstijgen is natuurlijk een doel voor de lange adem. Het is een avontuur in bewustzijn van de grootste en hoogste orde. De wereld buiten is vrijwel geheel ontdekt maar in de wereld binnen ligt ons een enorm avontuur en wereld te wachten om ontdekt te worden.

De spirituele geuren kunnen bij dat avontuur een atmosfeer creëren die aanmoedigt en helpt en steunt. De Witte Lotus en de Roze Lotus zijn daarbij ongeëvenaard. Misschien zijn het wel goddelijke geuren.